Ukjent sørlending (30) med kometkarriere: Får plass med partitoppene

foto