– Vi må stille oss spørsmålet hvor det butter

foto