Dommen ankes ikke - frifinnelsen er rettskraftig

foto