Roser initiativet om dypvannskai og parkering

foto