Skadet i arbeidsuhell

  • Den skadde ble fraktet til sykehus med ambulanse og deretter luftambulanse onsdag. Denne politibilen stod igjen i en hall på Berry Alloc i Lyngdal etter hendelsen. FOTO: Olav Hoel