Vil gjøre Agder til knutepunkt: Anbefaler å legge ny strømkabel til Kvinesdal