Anbefaler å la nye drivere leie kommunal grunn

foto