– For tiden sparer vi til en el-sykkel som beboerne og ansatte på Fedaheimen kan ha god nytte av, men som også kan være til utlån for beboere på Feda, forklarer driverne av lokalforeningen, som beskriver sine ambisjoner om å aktivisere og sosialisere de eldre på Feda.

De har dermed søkt om midler på 70.000 kroner ved Kvinesdal kommune.

– Vi håper og tror at det vil være et godt supplement til vårt tilbud på Feda.