Har samlet inn over 40.000 kroner til Daisys familie

foto