– Ikke vurdert om gjestehavnen er økonomisk bærekraftig

foto