Midler til utrydding av uønsket planteart

foto
Parkslirekne er en fremmed art som sprer seg hurtig. Den svartelistede planten har spredt seg blant annet langs Erikstadveien i Lyngdal. Kommunen har fått midler av Fylkesmannen til kartlegging Foto: Inger S. Fløistad / Bioforsk Plantehelse