Åpner for næringsbebyggelse i Austad

I området på vestsiden av Varpebakken i Austad, kan det bli etablert et mindre næringsområde. Foto: Torrey Enoksen