Meget skuffet Foss

Stortingsrepresentant Ingunn Foss var svært skuffet over at Solberg-regjeringen ikke fikk fornyet tillitt. Foto: Torrey Enoksen