Seks av ti lærere har tatt elever i juks ved bruk av kunstig intelligens