– Dette vedtaket vil gå hardt utover folkehelsa til oss på Eitlandsneset og andre naboer