Håper på godt, lokalt E39-samarbeid

Disse blir sentrale i arbeidet med Nye Veiers prosjekt med å utvikle detaljreguleringsplan for ny, trafikksikker E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Fra venstre: Karl Arne Hollingsholm (PL), Frode Løset (fagansvarlig naturmiljø og vilt) Christian Mikkelsen (prosjektutvikler/disiplinleder Tekniske fag) , Marius Fiskevold (disiplinleder plan og prosess), Mette Eng Pedersen (prosjekteier og regionleder), Dag Løvhaug (fagansvarlig vei) og Håkon Lohne (prosjektleder Nye Veier).

Nicki Twang

Det legges opp til folkemøter og «tett og god dialog med alle typer interessenter» når detaljreguleringen av ny E39 fra Mandalselva til Herdal nå snart starter.

  • Åse Astri Bakka

Les hele saken med abonnement