Rettsaken finner sted i Lister tingrett. Rettsaken finner sted i Lister tingrett. Foto: Mona Wikøren

Skal ha truet med fysisk vold mot jentas familie