Se kommunestyremøtet her

Farsunds kommunestyre samles på Farsund Resort torsdag ettermiddag klokken 17.00. Du kan se møtet direkte i vinduet over.

Publisert:

Møtet streames av Farsund kommune, via kommune-TV.

Før behandlingen av de politiske sakene tar til blir det følgende orienteringer:

• Informasjon fra fylkeskommunen v/fylkeshelsedirektør Vegard Nilsen
• Telenor om mobildekning og framtiden
• Status Eilert Sundtutbyggingen
• Lista Fyr AS – status hittil/sesongen og framtidsplaner 2021/kommende år

Disse sakene skal behandles politisk:

• Avtale med Lista Fyr as
• Budsjett for 2021. Kontrollutvalget i Farsund kommune.
• 2.gangsbehandling reguleringsplan for Duvold Småbåthavn
• Hovedplan avløp og vannmiljø - 2020-2040
• Stortings- og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag
• Farsund ungdomsråd 2020/21
• Revisjon av kommunestyrereglementet.

I tillegg er det varslet to interpellasjoner, en fra SV og en fra Rødt.

Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Får permisjon fra politiske verv

 2. KULTUR

  Tilskudd til jubileer og arrangementer

 3. NYHETER

  Vil ha veteranmonument i Lyngdal

 4. NYHETER

  Anmodes å bosette færre flyktninger

 5. NYHETER

  Må tappe fond med ytterligere fire millioner

 6. NYHETER

  Nå selges bygget: - Det er et behov for å gjøre noen investeringer

 1. Farsund
 2. Farsund kommune
 3. Politikk