Se kommunestyremøtet her

Farsunds kommunestyre samles på Farsund Resort torsdag ettermiddag klokken 17.00. Du kan se møtet direkte i vinduet over.

Møtet streames av Farsund kommune, via kommune-TV.

Før behandlingen av de politiske sakene tar til blir det følgende orienteringer:

• Informasjon fra fylkeskommunen v/fylkeshelsedirektør Vegard Nilsen • Telenor om mobildekning og framtiden • Status Eilert Sundtutbyggingen • Lista Fyr AS – status hittil/sesongen og framtidsplaner 2021/kommende år

Disse sakene skal behandles politisk:

• Avtale med Lista Fyr as • Budsjett for 2021. Kontrollutvalget i Farsund kommune. • 2.gangsbehandling reguleringsplan for Duvold Småbåthavn • Hovedplan avløp og vannmiljø - 2020-2040 • Stortings- og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag • Farsund ungdomsråd 2020/21 • Revisjon av kommunestyrereglementet.

I tillegg er det varslet to interpellasjoner, en fra SV og en fra Rødt.