Ordfører Margrethe Handeland, ungdomsrådsleder Marianne Rossevatn, leder av råd for personer med nedsatt funksjonsevne Ann Irene Verdal og leder av eldrerådet Ånen Urevatn gleder seg over at Hægebostad kommune nå gir møte- og talerett i alle saker. Ordfører Margrethe Handeland, ungdomsrådsleder Marianne Rossevatn, leder av råd for personer med nedsatt funksjonsevne Ann Irene Verdal og leder av eldrerådet Ånen Urevatn gleder seg over at Hægebostad kommune nå gir møte- og talerett i alle saker. Foto: Torrey Enoksen

Åpner for møte- og talerett for flere råd