Vil omdisponere midler for å utrede Knertenparken

foto