Vedtok mindre endringer i næringspark

Utvalget for miljø-, plan og teknisk har vedtatt mindre endringer i reguleringsplanen for Verven næringspark. Foto: Torrey Enoksen