– Fakta kan være harde

Øystein Bekkevold (Rødt) får kritikk for sitt ordvalg på Facebook. Foto: Mona Wikøren