Brakt til sykehus med helikopter etter mopedulykke

foto