Farsund kommune ved PPT har gjort midlertidige avtaler med logopedene Helene Tunheim Tjørn fra Vanse og Bjarte Lie fra Mandal.

Kommunene Farsund. Flekkefjord, Lyngdal og Sirdal har inngått et forpliktende samarbeid om felles logopedtjeneste. Farsund kommune er vertskommune, og tjenesten er lagt under PPT.

Det er snakk om logopedtjeneste inntil en dag pr uke, med muligheter for utvidelse etter avtale, basert på logopedens eventuelle ledige behov.

Logopedene forplikter seg til å følge regelverket, og Lister PPS og logopedtjenestens interne rutiner for arkivering og journalføring.

Begge avtalene gjelder frem til 31. desember 2017 med mulighet for forlengelse.

Avtalene kan avsluttes av både Farsund kommune og logopeder med minimum en måneds varsel.