Larsa Yelda fra Lyngdal ungdomsråd, Lisbeth Reed fra Agder fylkeskommune og næringssjef Liv Øyulvstad i Kvinesdal (som representerte Listersamarbeidet) deltok på «Kvinnespranget i Lister» via en elektronisk løsning. Larsa Yelda fra Lyngdal ungdomsråd, Lisbeth Reed fra Agder fylkeskommune og næringssjef Liv Øyulvstad i Kvinesdal (som representerte Listersamarbeidet) deltok på «Kvinnespranget i Lister» via en elektronisk løsning. Foto: Torrey Enoksen

– Det må en holdningsendring til

– Det kom helt klart frem at vi som kvinner vil være med i forming av Listersamfunnet.

Dét sier næringssjef Liv Øyulvstad i Kvinesdal kommune og representant fra Listersamarbeidet etter torsdagens samling under navnet «Kvinnespranget i Lister».

Dette var en digital samling for kvinner i alle aldre, med alle bakgrunner, fra Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Hægebostad, Farsund og Lyngdal.

Bakgrunnen er det pågående arbeidet i Lister-kommunene og Agder fylkeskommune med nye regionplanen for Lister frem mot 2030.

Fylkestinget har bestemt at kvinner skal ha en tydelig rolle i planarbeidet. Dette fordi regionen har langt å gå før det er likestilling mellom kvinner og menn.

Bedre å bo i

For at Regionplan Lister 2030 skal bli en plan som gjør regionen bedre å bo og jobbe i for alle, også kvinner, er tanken å få så mange gode innspill som mulig. Og gjennom Kvinnespranget var det altså kvinnene sin tur.

Samlingen ble ledet av Gro Bråten fra Agder fylkesting/KS Agder og ordfører Margrethe Handeland i Hægebostad. I studio i Lyngdal satt Larsa Yelda fra Lyngdal ungdomsråd, nevnte Liv Øyulvstad og Lisbeth Reed fra Agder fylkeskommune.

Arrangørene hadde med seg flere andre inviterte kvinner, pluss kvinner som fulgte samlingen digitalt. Ifølge Øyulvstad deltok nærmere 40 kvinner.

Viktige kvinnestemmer

Liv Øyulvstad opplyser at regionplanen blir det overordnede styringsdokumentet for regionen.

– Det er viktig at kvinner har en tydelig stemme inn i dette viktige arbeidet, og gjennom arrangementet har vi klart å få mange kvinnestemmer inn. Det er mange flotte og engasjerte kvinner i Lister som sitter på utrolig god kompetanse, påpeker hun.

Øyulvstad forteller om mange gode tilbakemeldinger fra de som deltok.

– Tilbakemeldingene vi fikk var at det fungerte bra, og ikke minst kom det tydelig frem at det var behov for dette arrangementet. Det var et stort engasjement hos deltakerne.

Det er mange flotte og engasjerte kvinner i Lister som sitter på utrolig god kompetanse.
Nærmere 40 kvinner møttes digitalt for å snakke om ønsket utvikling av Lister i årene fremover. Foto: Torrey Enoksen

Glemmer kvinnene

– Hva synes du er de viktigste tilbakemeldingene å ta med seg videre?

– Det kom helt klart frem at vi som kvinner vil være med i forming av Listersamfunnet, og vi vil delta inn i beslutningsprosesser og i styrer både hva angår det private næringsliv og det offentlige, sier Øyulvstad.

Hun opplyser at det er mange eksempler på at man glemmer bort 50 prosent av kompetansen når personer skal velges til råd, utvalg og styrer - og at dette gjelder både i det private og i det offentlige.

– I tillegg må likelønn frem på agendaen, da vi også her fortsatt kommer til kort. Vi sliter dessverre med noen holdninger i denne delen av landet, som det må jobbes med og konkrete tiltak må settes inn.

Vi sliter dessverre med noen holdninger i denne delen av landet, som det må jobbes med og konkrete tiltak må settes inn.

Holdningsendring må til

Øyulvstad forteller at arrangørene fikk mange innspill fra deltagerne og at disse nå skal bringes videre til både styringsgruppen, prosjektgruppen og arbeidsgruppene som jobber med Regionplanen.

– I tillegg vil vi engasjere kvinner inn i høringsprosessen når vi kommer så langt. Skal Lister få en god utvikling fremover og være attraktiv som region å bo og jobbe i, må det en holdningsendring til og konkrete tiltak må settes inn, betoner hun.

- Dette var første del i Kvinnespranget Lister, og kvinnene som deltok ga klar melding på at dette spranget vil de være med på videre da det trengs.

Skal Lister få en god utvikling fremover og være attraktiv som region å bo og jobbe i, må det en holdningsendring til og konkrete tiltak må settes inn.
– Dette var første del i Kvinnespranget Lister, og kvinnene som deltok ga klar melding på at dette spranget vil de være med på videre da det trengs, sier Liv Øyulvstad (til høyre) Foto: Torrey Enoksen