Dermed kan jobben med fasadeendringen og omredning av den eksisterende møtehallen iverksettes.

Slik ser tegningene av Kirken i dalen ut. Foto: Skjermdump

Møtehallen som skal ombygges kan være flomutsatt, opplyses det. Dersom bygningen berøres av flom, er det sokkeletasjen som vil bli berørt.

– Gulvet i hallen og gulvnivå for lokalene til Kirken i Dalen ligger en etasje høyere opp og cirka 3,5 meter over gulvet i underetasjen. Flomskade fra elven kan derved ikke berøre denne delen og det er i denne etasjen tiltakene angående ominnredningen skal foregå.

Etter flommen Synne ble det utført tiltak i elveløpet og langs elveløpet for å sikre mot en eventuell ny flom.