Koronakrisen kan fremskynde byggeprosjekter

Bygging av en ny vei til Lyngdal havn og Svenevik med gang- og sykkelsti forbi Hogganstien, kan bil et av veiprosjektene som Agder fylkeskommune kan vurdere for å stimulere økonomien.

Lyngdal kommune

Agder fylkeskommune vurderer nå å fremskynde utbyggingsprosjekt som et tiltak for å redusere ledigheten som følge av koronaviruset.

Les hele saken med abonnement