Fylkesmannen fant flere avvik

foto
Fungerende kommunalsjef for oppvekst og kultur, Tor Magnus Knutsen, erkjenner at Farsund kommune har en vei å gå i forhold til oppfølgingen av barn med psykiske utfordringer. Foto: Bjørn Hoel