Torsdag fylte Nelly Amanda Orthe og Otelly Tomally Helle 100 år. Dette ble behørig markert på Eiken bu- og omsorgssenter, hvor de bor. Her er det Alf Vatne og Merete Ågedal fra kommunen som deler ut blomster. Til venstre sitter Nelly Amandas sønn, Olav Arner Orthe, mens Birger Helle, Otelly Tomallys sønn sitter til høyre. Foto: Tom Arild Støle

Feiret to 100-årsdager på samme dag

Det er ikke ofte det er bursdagsfest for 100-åringer i Hægebostad. Og i alle fall ikke to på en dag!