Trimmet moped avskiltet

  • Politiet og Statens vegvesen hadde kontrollvirksom i Lyngdal og Farsund fredag. FOTO: Mona Wikøren