Samlet Volvo-eiere til treff

  • – Vi bare måtte ha et Volvo-treff her, sier Marte Dalan Aardal bak rattet i sin Amazon. FOTO: Torrey Enoksen