Klager, men prosessen kan iverksettes

  • – Hvis kommunestyret tar klagen til følge, kan man ta et steg tilbake til formannskapets vedtak som ble fattet i forkant av kommunestyrets vedtak, sier Beate Marie Johnsen. FOTO: Torrey Enoksen