Laksemillioner til Lister

  • Fiskeriminister Harald T. Nesvik åpner pengesekken etter salg av laksetillatelser. FOTO: Nærings- og fiskeridepartementet