foto
Levering og pakking av aluminiumslister til Fibo er et av de største aktivitetene ved Q43. Her holder Johannes Eltervåg og Gunvald Ivan Tøge på med å pakke lister.

En 25-åring verdig