Vil etablere seg i ny næringspark

Verven lagerhall har søkt Lyngdal kommune om å få etablere lagerhaller i det nye Verven næringspark langs fylkesvei 43. Foto: Torrey Enoksen