Helge Wathne er både overrasket og forbauset over den siste utviklingen fra Statkraft. Helge Wathne er både overrasket og forbauset over den siste utviklingen fra Statkraft. Foto: Bjørn Hoel

Overrasket og forbauset over Statkraft-utspill

Grunneier på Kvinesheia, Helge Wathne, er både overrasket og forbauset over det siste utspillet fra Statkraft.

Wathne, som bor på Nordhelle på Kvinesheia, vil bli direkte berørt om det skulle bli et vindkraftverk her. Selv har han fulgt utviklingen av vindmølleprosjektet i snart 10 år, og har vært en av frontfigurene i kampen mot vindmøller, regionalt og lokalt.

– Når det gjelder selve prosjektet så ble det i november 2019 sendt brev fra NVE hvor det klart og tydelig fremkommer at det ikke ville bli gitt tillatelse til utbygging av vindkraftverk, som ikke var klarert i forhold til LNF-område, og som ikke kunne ferdigstilles i løpet av 2021. Det klarer aldri Statkraft å få til, poengterer han.

– Tydelige

Han påpeker dessuten at Lyngdal kommune har vært veldig tydelig på at de ikke ønsker seg vindmøller overhodet i som kommune.

– Også Kvinesdal kommune kommer nok til å si nei til flere vindmøller, etter hva jeg har forstått, sier han.

Wathne forteller at Statkraft sitt prosjektet i Kvinesdal fikk konsesjon 30. april 2015.

– Men når det gjelder ekspropriasjonstillatelse så gjelder den kun i et år. Det er nå fire år siden den gikk ut. Bygg og anleggs-biten gjelder i tre år, og gikk ut for to år siden. Selve konsesjonen gjelder for fem år, og den utløp for en måned siden, oppsummerer Wathne.

I tillegg til dette, fortsetter han, så hadde Statkraft i sin tid 32 underskrifter fra grunneiere.

– Nå har de mellom tre og fem underskrifter. Dessuten sitter Njordr fortsatt og betaler på 12. Poenget mitt er at dette prosjektet ikke lenger har noen lokal forankring, understreker Helge Wathne.

Selve konsesjonen gjelder for fem år, og den utløp for en måned siden.

– Prematur

I forhold til MTA-plan (detaljplan) omkring den siste utviklingen så omtaler han den som prematur.

– Jeg har lest den nøye. Her det ingen detaljer, og det er ingen konsekvensanalyse, med tanke på det som var utgangspunktet helt tilbake i 2010, sier han.

I 2016 var det også en rettssak i Lister tingrett om denne utbyggingen, hvor det ble fremmet noen innsigelser.

– Heller ikke dette har de gjort noe med, forklarer han.

Et eksempel i så måte er vei-problematikken, hvordan man skal frakte møllene, til områder på Kvinesheia, ifølge Wathne.

Stortinget

Han stusser også over hvor myndighetene, nærmere bestemt stortinget i denne sammenhengen.

Etter hva jeg har hørt så er målsettingen med etableringen av vindmøller på land overoppfylt.

– Etter hva jeg har hørt så er målsettingen med etableringen av vindmøller på land overoppfylt. Men hvorfor følges ikke dette opp? Hvis jeg skal spare til jeg får 1.000 kroner, så legger jeg kanskje først av 30 kroner en dag, så 200 kroner en annen dag, helt til jeg har 1.000 kroner. Da har jeg nådd målet mitt. Hvorfor følger ikke Stortinget opp, hvis vi har nok vindkraft nå, i forhold til målsettingen? spør Helge Wathne.