– I forbindelse med prosjektering av ny bru holder vi på å undersøke ytre miljø, og trenger å vite om det er grunn til å tro at elvebunnen under brua er forurenset, forklarer Brandvoll, forklares det.

I svar fra kommunen, blir det opplyst om at så langt de kjenner til har det ikke vært industrivirksomhet i området ved brua.

– Lenger oppe var det et lite sagbruk og et lite mekanisk verksted, men vi tror ikke disse har hatt noen påvirkning på grunnen ved brua, informerer Edgar Vegge ved kommunen.