Endringen inntrer ved årsskiftet, og betyr at stillingene fordeles med 150 prosent stilling til åpen omsorg og 50 prosent stilling til teknisk drift.

– Ambulerende vaktmestre har vært tilknyttet teknisk drift siden 2014, noe som har gitt organisatoriske utfordringer. Da hoveddelen av tjenestene som ambulerende leverer er knyttet opp til Åpen omsorg, og det er kun en mindre del av tjenestene som er tilknyttet Teknisk drift, skriver kommunalsjef Jostein Røyseland om bakgrunnen.

Ambulerende vaktmesters oppgaver i dag er knyttet til blant annet hjelpemidler, trygghetsalarmer, velferdsteknologi og middagslevering.

I 2017 har teknisk drift et budsjett på 1.261.200 for Ambulerende vaktmestre.

Med den nye ordningen fordeles økonomien med 972.025 til Åpen omsorg og 289.175 til Teknisk drift.