Det er i dette området Vanse Bil har utsalget sitt. Det er i dette området Vanse Bil har utsalget sitt. Foto: Olav Hoel

– Greit å ha ved siden av