Smittevernoverlege Trine Nordstrøm ved Sørlandet sykehus HF setter her den første vaksinedosen på sykepleier Margareth Anker, som jobber i akuttmottaket på Sørlandet sykehus Arendal. Smittevernoverlege Trine Nordstrøm ved Sørlandet sykehus HF setter her den første vaksinedosen på sykepleier Margareth Anker, som jobber i akuttmottaket på Sørlandet sykehus Arendal. Foto: Sørlandet sykehus

800 av 6.000 ansatte vaksineres