Har sett på 13 dødsfall i etterkant av vaksinasjon

foto