foto
Den nye videregående skolen reiser seg i Farsund. Foto: Johan Brommeland Selmar/Veidekke

Nye Eilert Sundt tar form

– Fremover får vi perioder med full produksjon i fire bygg - inne og ute. Nå skjer det mye fra uke til uke.