Kunne ikke ringe sentralbordet til sykehuset

foto