Naboer sterkt imot planene om å rive Storgaten 19

foto