Tillater midlertidig avkjørsel for E39-anlegg

foto