Mattilsynet fant regelbrudd i over halvparten av dyreholdene de besøkte