Må gjøre flere tiltak for å bekjempe barnefattigdom