Maria Abrahamsen Østhassel (Ap) har fått innvilget et års permisjon fra politiske verv. Maria Abrahamsen Østhassel (Ap) har fått innvilget et års permisjon fra politiske verv. Foto: Privat

Får permisjon fra politiske verv