Summen av alle stemmene i et valg avgjør hvor mange representanter hvert parti får i det nye kommunestyret og på det nye fylkestinget for et sammenslått. Styrkeforholdet mellom partiene bestemmer muligheten deres for å få gjennomslag i de sakene som partiene og velgerne deres er opptatt av. Derfor er hver enkelt stemme viktig. Hver enkelt stemme avgjør hvem i samfunnets som blir hørt mest, og hvilke saker og samfunnsområder som blir prioritert i årene som kommer.

Hver enkelt stemme avgjør hvem i samfunnets som blir hørt mest, og hvilke saker og samfunnsområder som blir prioritert i årene som kommer.

I ÅR er valget spesielt viktig. Det er splitter nye kommunestyrer langs hele regionen fordelt ut fra kommunereformen. Det betyr at gamle maktsamlinger splittes, og kommunene på Sørlandet stiller med befriende blanke ark. Men når verdiene skal fordeles, er det viktig at flest mulig innbyggere bruker stemmeretten og sier i fra hvordan man vil ha det. Kommentarfeltene i sosiale medier holder ikke i lengden. Der renner mye av den politiske kloakken, mens i kommunestyrene og i andre åpne politiske møter og arenaer er stedet for reelle beslutninger.

ET VELFUNGERENDE demokrati trenger høyest mulig deltakelse. På valgdagen bør alle benytte muligheten for å være med på å bestemme hjemkommunen og regionens politiske kurs de neste fire årene. Noen mener at deres stemme ikke teller. Men er det noe man har sett i tidligere valg, er det at mandater kan avgjøres med ytterst små marginer. I år er det et særdeles spennende valg, med et høyst uvisst utfall. Hver eneste stemme er viktig og hver eneste stemme teller. Det står om geografisk fordeling, verdier i samfunnet og makt.

BRUK stemmeretten. Godt valg!