Unntatt offentlighet, men ute på lufta

  • Farsund 365-orienteringen til kommunestyret var unntatt offentlighet, men ble likevel sendt på podcast via Radio Lyngdal. FOTO: Åse Astri Bakka